Rejestracja

Opłata za udział w konferencji wynosi:  120 zł.

Zgłoszenia do udziału w Konferencji należy dokonywać za pośrednictwem formularza:

https://eckp.sum.edu.pl/login/index.php

Termin przyjmowania zgłoszeń do dnia 10.09.2024r. 

Uwaga:

  • liczy sie kolejność zgłoszeń;
  • w dniu 28 września br. zapraszamy na uroczystą kolację. O szczegółach tej części spotkania, kosztach udziału, będziemy informować w dodatkowych komunikatach.

 

STUDENCI 4 i 5 roku studiów na kierunku Faramcja mają możliwość udziału w Konferencji bezpłatnie. 

Zgłoszenia do udziału w Konferencji należy dokonywać za pośrednictwem formularza, który zostanie udostępniony w dniu 12 czerwca 2024 r. 

Uwaga:

  • liczy sie kolejność zgłoszeń;
  • liczba miejsc ograniczona.

 

Deklaracja dostępności